One comment on “răng toàn sứ venus có tốt không

  1. Em được tất cả người khuyên nên làm răng sứ venus cho cái răng bị rạn nứt của mình. Tuy nhiên, em chưa rõ răng toàn sứ venus mang tốt không? Công dụng như thế nào? e cũng xem trên mạng nhiều thấy mọi ng review tot lắm nay lên đây xin thêm ý kiens của mọi người .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *