One comment on “có nên bọc răng sứ katana

  1. Em có 3 chiếc răng bị ố vàng quá nặng, xem trên Internet thì được biết cách khắc phục là bọc răng sứ. Thấy toàn bộ người kiểm tra bọc răng sứ katana được nhiều người sử dụng làm em chần chừ không biết có nên bọc răng sứ katana không? ai bị giống e thì chia sẻ e với . thank mọi ng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *