Bệnh trĩ ngoại

Các bạn cho mình hỏi là mình có cảm giác nặng tức ở hậu môn và bị mót rặn thì mình không biết là có phải bị bệnh trĩ ngoại không vậy?

 

Mời bạn ra câu hỏi hoặc nhận xét?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *